Gezondheid

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

 

Huiselijk geweld

 

Huiselijk geweld is alle geweld die men verstaat onder de relatie van pleger en slachtoffer. De relaties kunnen zijn: ouder –kind, man – vrouw, partner – partner.

 

Huiselijk geweld kan fysisch, psychisch of seksueel zijn.

 

Vormen van huiselijk geweld zoals beschreven in de wet:

 

Eergerelateerd geweld: Huwelijksdwang, Verborgen vrouwen: vrouwen en meisjes die worden geïsoleerd. Vrouwelijke genitale verminking omwille van geloof. Gedwongen achterlating: achterlating in het buitenland zonder toestemming van de persoon zelf

 

Emotioneel geweld: emotioneel geweld steeds gepaard gaand met een machtsverschil tussen twee personen

 

Financieel misbruik: financieel misbruik van anderen hun rekeningen , goederen en bezittingen door verslavingen of andere problemen

 

Getuige van geweld: kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld moeder – vader , Kinderen in een conflictscheiding, Kindcheck – Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen

 

Huiselijk geweld tegen mannen: mannen die worden emotioneel of fysiek mishandeld door hun vrouw.

 

Jongensprostitutie – meisjesprostitutie- mensenhandel

 

Lichamelijk geweld: alle vormen van fysisch geweld tussen gedrag tussen ouders en kinderen, tussen partners, tussen broers en zussen

 

Ouder-mishandeling; Ouderen die worden mishandeld door de kinderen

 

Pesten en stalking

 

Seksueel geweld: Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen ouders en kinderen, tussen partners, tussen broers en zussen . Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking:

 

Kindermishandeling en Shakenbabysyndroom: geweld ten aanzien van kinderen en baby’s. Pediatric Condition Falsification (PCF) ouder ten aanzien kind die ziekte, gewond, verschijnselen verzinnen (Munhausen by proxy)

 

Verwaarlozing: lichamelijke en emotionele verwaarlozing van kinderen door ouders

 

Wetgeving: huiselijk geweld is strafbaar

 

De wetgeving zegt dat bij huiselijk geweld of een vermoeden van huiselijk geweld men onmiddellijk de pleger een huisverbod kan krijgen en ook een contactverbod tegen het slachtoffer.

 

De grootste groep slachtoffers van huiselijk geweld zijn nog steeds de vrouwen en kinderen.

 

Bij het bewijs van huiselijk geweld, klacht indienen en proces . Huiselijk geweld behoort tot de misdrijven met verzwarende omstandigheden en is strafbaar.

Signalen detecteren en oppikken van huiselijk geweld

 

– Blauwe plekken of breuken

 

– Nederig gedrag tov andere familieleden

 

– Zichtbaar bang zijn

 

– Geen contact met anderen

 

– Geen oogcontact durven maken

 

Vermoeden huiselijk geweld melden

 

Bij een vermoeden van enige vorm van huiselijk geweld melden via de hulplijn of bij de politie klacht indienen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *