• Gezondheid

  Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld

   

  Huiselijk geweld

   

  Huiselijk geweld is alle geweld die men verstaat onder de relatie van pleger en slachtoffer. De relaties kunnen zijn: ouder –kind, man – vrouw, partner – partner.

   

  Huiselijk geweld kan fysisch, psychisch of seksueel zijn.

   

  Vormen van huiselijk geweld zoals beschreven in de wet:

   

  Eergerelateerd geweld: Huwelijksdwang, Verborgen vrouwen: vrouwen en meisjes die worden geïsoleerd. Vrouwelijke genitale verminking omwille van geloof. Gedwongen achterlating: achterlating in het buitenland zonder toestemming van de persoon zelf

   

  Emotioneel geweld: emotioneel geweld steeds gepaard gaand met een machtsverschil tussen twee personen

   

  Financieel misbruik: financieel misbruik van anderen hun rekeningen , goederen en bezittingen door verslavingen of andere problemen

   

  Getuige van geweld: kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld moeder – vader , Kinderen in een conflictscheiding, Kindcheck – Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen

   

  Huiselijk geweld tegen mannen: mannen die worden emotioneel of fysiek mishandeld door hun vrouw.

   

  Jongensprostitutie – meisjesprostitutie- mensenhandel

   

  Lichamelijk geweld: alle vormen van fysisch geweld tussen gedrag tussen ouders en kinderen, tussen partners, tussen broers en zussen

   

  Ouder-mishandeling; Ouderen die worden mishandeld door de kinderen

   

  Pesten en stalking

   

  Seksueel geweld: Seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen ouders en kinderen, tussen partners, tussen broers en zussen . Grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking:

   

  Kindermishandeling en Shakenbabysyndroom: geweld ten aanzien van kinderen en baby’s. Pediatric Condition Falsification (PCF) ouder ten aanzien kind die ziekte, gewond, verschijnselen verzinnen (Munhausen by proxy)

   

  Verwaarlozing: lichamelijke en emotionele verwaarlozing van kinderen door ouders

   

  Wetgeving: huiselijk geweld is strafbaar

   

  De wetgeving zegt dat bij huiselijk geweld of een vermoeden van huiselijk geweld men onmiddellijk de pleger een huisverbod kan krijgen en ook een contactverbod tegen het slachtoffer.

   

  De grootste groep slachtoffers van huiselijk geweld zijn nog steeds de vrouwen en kinderen.

   

  Bij het bewijs van huiselijk geweld, klacht indienen en proces . Huiselijk geweld behoort tot de misdrijven met verzwarende omstandigheden en is strafbaar.

  Signalen detecteren en oppikken van huiselijk geweld

   

  – Blauwe plekken of breuken

   

  – Nederig gedrag tov andere familieleden

   

  – Zichtbaar bang zijn

   

  – Geen contact met anderen

   

  – Geen oogcontact durven maken

   

  Vermoeden huiselijk geweld melden

   

  Bij een vermoeden van enige vorm van huiselijk geweld melden via de hulplijn of bij de politie klacht indienen .